ירושלים

       


ירושלים
القدس

Bandeira de ירושלים القدس Escudo de ירושלים القدس
Jerusalem infobox image.JPG
פאאיס מדינת ישראל
פוזיסיון
• אלטורא n/d
סופירפיסײ n/d
פובלאסיון
• דינסידאת n/d
גינטיליסיו n/d
אלקאדי ניר ברקת
הוזֿה ויב http://www.jerusalem.muni.il

ירושלים (אין אראבו: القدس) איס אונה סיבֿדאד די פובֿלאסײון מיקסטה אראבה אי גֿודיאה דיל דיסטריטו די ירושלים, אירה לה אנדיקקה קאפיטאלה דאל ראײנו די ישראיל אי דאל ראײנו די גֿודה לה פרינסיפאלה סיבֿדאד ישראליאנה אי פאליסטיניאנו, איס אוײ אינדיה לה קאפיטאלה דיקלאראדֿה דיל מדינת ישראל, אי די איגואל מודו, אונדי איל איסדאדו פאליסטיניאנו פריטינדי טופאר לה סו קאפיטאלה. איל סאו אלקאלדי איס ניר ברקת, דאיל פארטידו ירושלים טאטזליה.איטימולוגֿייהTrocar

איל אוריגֿין די לה פאלאבֿרה איס עברית.

גאלירײהTrocar

ראיפֿראינסיאסTrocar

אטאמיינטוס איקסטירנוסTrocar

Commons קומונס די ויקימדײה (Wikimedia Commons) אלבירגה קונטינידו מולטימידײה סובֿרי ירושלים


Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.