Usador:Bussakendle/Diccionario

Usador:Bussakendle/Diccionario


Diccionario

trocar

Ortografía

trocar

Formas speciales

trocar
Formas speciales [1]
Forma isolada Forma final Transcriptión Ejemplo
Chaf כ ך ch דרך derech (camino)
Mem מ ם m מים majim (aqua)
Nun נ ן n שׁכן schachen (vecino)
Fe פ ף f חוף chof (costa)
Zade צ ץ z ארץ 'erez (pais)
  1. Hebräisch