בֿאיניטי

פויבלו גאלו
     


פאראס די לוס באיניטי

לוס בֿאיניטי סון און פויבֿלו גאלו קי בֿאיבֿײה אין לה צונה אואיסטי די לה אקטואל פראנצייה. טיניאן לה שיבֿדאת די בֿאניס קי סי ייאמאבה דיארוריטום.


Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.