אמיריקה

     


מאפא דה אמיריקה

אמיריקה איס און קונתינינתה או ריזֿיון קי סי אינקוינתרה אין לא פארתה אויסתה דיל פלאניתה. אלגומאס קולתוראס לא קונסידיראן קומו און קונתינינתי אותראס קומו דואס: נורתיאמיריקא אי סודאמיריקא. סוס פרונתיראס סון איל אוסיאנו גלאסיאל ארתיקו אל נורתי, איל אוסיאנו גלאסיאל אנתארתיקו אל סור, איל וסיאנו אתלאנתיקו אל איסתה אי איל אוסיאנו פאסיפיקו אל אויסתה. קון אונא איקסתינסיון די 42.262.142 מילייוניס דה קילומיתרוס קואדראדוס איס לא סיגונדא מאסא די תיררא מאס גראנדי דיל פלאניתה