איסטאדוס אונידוס די אמיריקה

       
United States of America
Estados Unidos de Amerika
איסטאדֿוס אונידֿוס די אמיריקה
Flag of the United States.svg Dosya:Greater coat of arms of the United States.svg, Coat of arms of the United States.svg
באנדירה איסקודו

סיטיואסיון די Estatos Unitos

קאפיטאל: וואשינגטון, ד. ס.
שיף דיסטאדו: Joe Biden
שיף דגובירנו: Joe Biden
איקסטינסיון:
9 826 675±1 km²
פובלאסיון: 331 449 281


לוס איסטאדוס אונידוס די אמיריקה סון און פאאיז גראנדי קי סי טופה אינטרי לוס אוסיאנוס אטלאנטיקו אי פאסיפֿיקו. איס איל טירסיר פאאיז דיל עולם אין טירמינוס די טאמאנייו אי קונטה קון מאס די 301 מילייוניס די אבֿיטאנטיס.

טייני קומו פֿאמה לה ריפוטאסייון די סיר איל פרימיר קולוניה אנגלוסאקסונה (אינגלאאבֿלאנטיס) איניל מואיבֿו מונדו.


Commons קלילה אקי פארה בֿיר לאס אימאגֿיס די קומונס (Commons) אינסימה די איסטאדוס אונידוס די אמיריקה.