su Kontributor ieu pamaké tulén jeung mahér basa Sunda.