nn Denne brukaren har norsk som morsmål, og meistrar nynorsk.