Messaje de Usador:Taichi/Archivo 1

Hello Taichi

Ilvi is lieing . She is antisemitic from Spain doesn't speak Ladino . She write on this pages in " fonetic" spanish . the real ladinos writes in ladino alfabet with original yebrews letters. we try to use this wikipedia for ladino, but she dictators here with other antisemitic frend auilginua. plese help us !! מונגאס גרסיס ("munjas graseas")

ILVI isn't a she. And you know this well, Mark. From our exchanges on Wikipedia-l. Please stop vandalizing the lad.wiki because it is appropriate to use either Latin or Hebrew scripts in writing Ladino ( http://groups.yahoo.com/group/ladinokomunita )Mark, you've been warned by Auxilingua and Taichi, please see reason and desist. ILVI 20:41, 29 November 2005 (UTC)
Actually both are wrong. In Ladino people use different writing systems, but about 90% of Ladino speakers are most likely to use Hebrew letters, and 99.9% will at least understand them. Latin alphabet is more used in Turkey and Western countries, but most people uses Hebrew letters in Israel. However since nearly all speakers of it are jewish, we will know Hebrew letters in any case usually. So it seems wrong that ILVI writes in just Latin to the exclusion of Hebrew, and at the same time it seems wrong that the other guy writes only in Hebrew. He kept complaining that the other people here are writing in Spanish. Maybe he just doesn't like using the Latin alphabet for Ladino. But in any case Hebrew should come first at all pages, before any other writing. I'll try to start contributing here because I don't know if anyone else here knows Hebrew letters. --80.58.51.106 04:27, 30 November 2005 (UTC)
Sería conveniente hacer Wikipedia en ambos alfabetos, ya que el Ladino es un idioma relativamente fácil que muchas personas de habla castellana comienzan a interesarse en aprender, y éste interés se puede ver frustado si sólo se escribe en Hebreo. Seamos objetivos, el Ladino no es un idioma común que hablan millones de personas diariamente; necesitamos individuos que, al menos vagamente, lo comprendan. No considero antisemitismo el simple hecho de escribir en ambos alfabetos, sino una cuestión básica de organización y entendimiento. Por otra parte, supongo que el interés del Sr. ILVI en escribir en letras latinas queda ligeramente explicado en la webpage de Ladinokomunita: (...) The purpose of the Ladinokomunita is to: 1. promote the use of Ladino; 2. spread the use of a standardized method for spelling Ladino with Roman characters; (...). --OneEuropeanHeart 06:15, 4 December 2005 (UTC)
  • No tengo muchos conocimientos de ladino, pero en el foro de ladinokomunita no utilizan tildes y puedes ver que en la revista Aki Yerushalayim [1], la principal publicación en ladino, tampoco las utilizan, creo que mientras no aparezcan hablantes de ladino que digan otra cosa, será mejor acordar no utilizar tildes por ser acorde con los usos actuales de la lengua (quizás el diccionario que utilizas tenga ya unos años), no sé si estás de acuerdo, en todo caso un saludo, intentaré ayudar en lo que pueda, pero mis conocimientos de ladino son muy precarios.--Rocastelo 17:59, 13 December 2005 (UTC)

User:Chlewbot trocar

Atributo de bot asignado a User:Chlewbot según solicitud en meta. Saludos. --Ascánder (talk at es:) 02:52, 22 January 2006 (UTC)

Ladino trocar

Gracias por los enlaces de diccionarios en ladino, yo también colaboro por áca por curiosidad (además de mayor libertad de laborar que en la wiki en español), aunque solo una apreciación el ladino no es una evolución del español por el contrario es un dialecto más arcaico, así más o menos eran como hablaban y escribían los españoles hace más de 500 años atrás (aun no habían llegado a América). Saludos.--Kazem 06:21, 24 January 2006 (UTC)

Repuesta trocar

Hola Taichi, puedes ver mi repuesta sobre mi pajina. Grasias otra ves. Un saludo.

Pablo 14:04, 22 February 2006 (UTC)


Repuesta 2 trocar

Mi idioma es el franses, mi nivel en kastiyano es bueno hablando, pero mi nivel en ingles eskrito es mejor, puedo tambien leer grafias hebreas, hablo tambien otras linguas pero no mui bien. Si puedo ayadar komo administrador, no problemo.

Pablo 16:41, 21 March 2006 (UTC)


Administrado trocar

En el meta disen que es un admin "ladino" ke deve dar los derechos

Pablo 15:00, 5 April 2006 (UTC)


Links franses trocar

Es una buena idea Taichi, de momento tengo otros objektivos, pero lo voy a faser en las semanas sigientas

Pablo 17:28, 19 April 2006 (UTC)

User space trocar

Dear Taichi:

Regarding the Falklands article that you removed -- I suppose one may place reference material in one's user space, no? Apologies for not communicating in Ladino. Apcbg 09:07, 28 May 2006 (UTC)


Hola Taichi,

Si es verdad ke los interwikis son importantes, pero la kreasion de artikolos es igual mas importante (sin artikolos no hay sinyificasiones por links). Kreo esbozos, todo el mundo es libre de amejorar los, todo el mundo es libre de krear otros.

Un saludo

Pablo 12:35, 14 September 2006 (UTC)

Podrías ayudarme trocar

Investigando (curioseando) he descubierto esta Wikipedia, y aunque soy de Madrid y mi idioma materno es el español (es-N), tengo raíces sefardíes y estaría interesado en contribuir a la Wikipedia en ladino.

He creado el articulo "espanyol, como idioma" pero seguramente no es´te correctamente escrito, agradecería tu revisión ortográfica.

Gracias. User:Javitomad (Dudas, preguntas, comentarios.)

Inbestigando (kurioseando) e deskubierto esta Wikipedia, y aunke soy de Madrid y mi idioma materno es el espanyol (es-N), tengo raizes sefardis y estaria interesado en kontribuir a la Wikipedia en ladino.

E kreado l'artikolo "espanyol" pero seguramente no este korrektamente eskrito, agradezeria tu rebision ortografika.

Grazias. User:Javitomad (Dudas, preguntas, komentarios.)

Pablo, Kreygo ke no savesh favlar ladino, vos rogamosh azer atension a esto.... si non savesh eskrir o meldar djudezmo no treslades al kastiyano halis. Merci Josh Mizrahi

Respuesta trocar

Ola, no es nesesario darme las grasias yo lo he echo porke me gusta partisipar en Wikipedia i no me emporta si me avlas en espanyol (inkluzo es mas fasil ansi). La vedra es ke tampoko yo se muncho de ladino simplemente me ayudo del diksionario, malgrado kreo ke los tiempos verbales no los eskrivo bien. Aser ke me gustaria ser administrador para ayudar todo lo posivle.--Hameryko 19:08, 30 December 2006 (UTC)

korreksion trocar

מונג'אס גרסיאס

KALE AKODRARSEN trocar

kale dizir ke non es vedra ke el djidio no se eskrive en letras romanas, afilu ke ansi fue por muncho tiempo. El solitreo (aljamiada en rashi) fue la forma de eskrivir mas auzada por munchos siekolos, ama ansina/tambien se eskrivio kon letras gregas, sirilikas (en Bulgaria) i mezmo kon ortografia turka en Turkia oy (komo, por enshemplo, en el djurnal Salom). Yo eskrivo kon la eskritura de Aki Yerushalaim, komo fazemos en Ladinokomunita. Las letrikas de rashi, espesialmente en soltireo "manuskrito", arelumbran la memoria i el korazon. Ama, para guadrar la lingua, kreygo ke kale ambezarsen a eskrivir en "romanas" i en rashi.

emportante trocar

Kreygo ke kale ke akeos ke no favlan i eskriven djidio (i ke se lo ambezaron) no se metan a eskrivir i trezladar / traduizir. Pueden, bien entendido, meldar, ama el djidio no es mezmo i mezmo ke el kastiyano halis, i no esta bueno "jugar a imitar" muestra lingua

Deletion trocar

Can you please check Category:Candidates for speedy deletion and delete the ones that should be deleted? Por favor, puedes revisar dicha categoría y borrar aquellas páginas que deban ser borradas? Gracias. -- ReyBrujo 19:15, 4 March 2007 (UTC)

Hola, soy Chabi, estoy creando artículos en ladino sobre los pueblos de España. ¿Me podrías ayudar a hacer una tabla como la de la Biquipedia? (en aragonés) --Chabi 07:04, 28 October 2007 (UTC)

Te pido disculpas, pero eso no lo sé hacer yo. --Chabi 15:07, 5 March 2008 (UTC)

Usurpation at Japanese Wikipedia trocar

Hello, Taichi! I am ja:User:Kanjy, a Bureaucrat of Japanese Wikipedia. You are requesting usurpation [2] with an option of "No need to rename" your current *Taichi* account. Why? I believe that you wish to merge your current *Taichi* account into your global Taichi account.

Taichi さん、こんにちは。私は日本語版ウィキペディアのビューロクラットを務めております ja:User:Kanjy と申します。今の *Taichi* アカウントの「改名不要」を選択して収容依頼[3]を出しておられますが、なぜでしょうか。今の *Taichi* アカウントを、グローバルアカウント Taichi に統合しなくてよいのでしょうか。

I'm sorry I should write to es:Usuario_Discusión:Taichi, but I can't because I'm not autoconfirmed there yet. I have less than 50 edits at español Wikipedia. And sorry again, I am writing in English and Japanese. I'm not as good at Español as es-1 yet. Best Regards.

本来 es:Usuario_Discusión:Taichi に書くべきところ、失礼してこちらに書かせて頂いております。スペイン語版で 50 編集しておらず、半保護されたページをまだ編集できないからです。また、英語と日本語でお便り差し上げる失礼をお許しください。恥ずかしながら、私のスペイン語能力は今のところ es-1 未満ですので。それでは、どうぞ宜しくお願いいたします。 --Kanjy 11:51 25 Diz 2008 (UTC)

Ortografia trocar

Dear Taichi,
I'm sorry for writing in English, but my Ladino isn't as well as yours, I'm afraid. I would like to ask you to take a look at this template on the Dutch Wiktionary. I suppose the added days are in Aki Yerushalayim orthography (if the template doesn't contain any mistakes). How would they look like in the Ortografía Fonémica Escogida?
I asked the same question on Universal Life's and Chabi's diskusion, but I don't know if they'll answer very soon - they don't seem very active, anymore.
Thanks, Wikibelgiaan 15:23 9 Avr 2009 (UTC)

Tengo una kestyón.. trocar

Deké dingun administrador désha la su opinion de la mi kandidatura a administrador? Yo apresenté la mi kandidatura el 20 de Ogusto i ainda dinguno vota :-( --Jewbask 01:45 2 Oct 2009 (UTC)

Sobre el caso de Jewbask trocar

Es normal que me exija una respuesta respecto a esto, debido a las múltiples políticas que tiene la Wikipedia y el que "nos hayamos tomado a la ligera" dichas políticas. He leído su conversación con Jewbask y espero poder aclarar sus dudas y responder a sus quejas.

  1. Usted dice
"Protesto porque este nombramiento se hizo sin ninguna consideración de otros usuarios activos, lo que dice en Wikipedia:Votasiones es claro. El problema es que usted no avisó a ningún bibliotecario en el debido momento que se iba a postular a administrador. Considero este nombramiento como espurio y de facto hasta que sea canalizado un consenso entre los usuarios participantes o se ponga a correr un sistema de elección. Y soy capaz de llevar el caso ante Meta si no se toma en consideración esto, es increíble que en esta Wikipedia que está comenzando se estén cometiendo graves faltas a las políticas de votaciones."

Es cierto que se hizo sin ninguna consideración de los usuarios ¿activos? Le ruego mire la página de Trokos resientes. Tan solo aparece Jewbask. ¿Quién va a votar? ¿Él solo? Si se hubiera votado habríamos votado usted y yo. No sé si usted estaría de acuerdo o no. Si no lo estuviera, puesto que Jewbask está de acuerdo ya que lo pedido él mismo, habría más usuarios a favor. Sólo le pido un poco de sentido común. Esta Wikipedia no es grande en cuanto a su comunidad. Somos tres personas y, seamos serios, ni usted ni yo hacemos mucho. Hace poco había otro usuario pero ya lo dejó. Y yo no tengo mucho tiempo. Mire lo que ha hecho Jewbask en esta Wikipedia. Se podría decir que casi todo. Para los pocos que somos no creo que valga la pena discutir por esto. Es cierto que se deben traducir las políticas o crearlas. Eso que lo haga quien hable esta lengua. --Chabi 21:23 11 Oct 2009 (UTC)

No anuncié con tiempo? Perdón? OK, si vamos a empezar con ataques personales ..yo inscribí mi candidatura en Wikipedia:Kandidaturas a Administrador el 20 de Agosto, tal y como dice textualmente en esa página y en Wikipedia:Administradores con respecto a cómo debe un usuario hacer para postularse, aunque no se bien en que idioma están escritas estas página porque no es español ni ladino. Que esas no son todas las reglas? Ah, pero yo no soy adivino para saber cuales son, se supone que en estas páginas deberían estar las reglas claramente definidas. De quien es la responsabilidad de montar y traducir esas reglas?? Será por casualidad de los administradores y burócratas? No lo sé, pero, en esta enciclopedia hay 8 administradores, los cuales tienen las siguientes fechas de su última contribución:
A mi me enseñaron que los problemas del circo se resuelven directamente con los dueños, y ya he consultado con stewards en Meta sobre el caso; uno ni siquiera ha respondido (y de paso, es Administrador de esta enciclopedia) y otro me dijo simplemente que no me preocupara por ello. De nuevo, Taichi, por mi me pueden quitar los botones de administrador en este mismo momento, si es que eso trae paz a su merced. Es muy fácil ver los errores de los demás y señalar con el dedo,
"Realmente el problema es que Jewbask jamás anunció con tiempo que se iba a postular"

pero es muy difícil aceptar que se ha faltado a las responsabilidades propias. --Jewbask 17:48 18 Oct 2009 (UTC)

Grasias trocar

Grasias por la vienvenida. Estoi a la orden. Rrm·Sjp Enwiki Eswiki SimpleWiki 01:25 26 Diz 2009 (UTC)

Vikipedia trocar

Hola, cómo estas! Estaba viendo que estás pasando los nombres de Wikipedia a Vikipedia. Hay que pedir ayuda a un desarrollador para que cambie la interface la palabra "Wikipedia" y así hacer válido la versión Vikipedia. --Taichi (あ!) 03:13 7 Feb 2010 (UTC)

Saludes Taichi, Estó bueno i espero que estás bueno también :) La verdad es que, agora, llo so un traductor de interfaz también i estube mirando a tresladar los messajes desde el MediaWiki. Antes de empeçar de renombrar los "Wikipedias" como "Vikipedias", troquí dos messajes de interfaz i aquí i en el MediaWiki ande pude escribir "Vikipedia". Ma la cosa es que la interfaz, llo no la conoçco muy bien i entoncés no sé muy bien cual messaj corresponde a cualo. Si puedemos topar el messaj que va servir a la validación de la versión "Vikipedia", este messaj, pexin puedo trocarlo. Ázete atansión, Con amistad, --Universal Life 10:49 7 Feb 2010 (UTC)
Volver a la página del usuario «Taichi/Archivo 1».