מוזיקה

ארטי די קומבינאר סונידוס פארה פּרובֿאוקאר סינסאסייוניס
     


מוזיקה איס לה ארטי די קומבינאר סונידוס פארה פּרובֿאוקאר סינסאסייוניס, קונסידיראדה אונה די לאס בייאס ארטיס.


Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.