ליטיראטורה

     


לא ליטיראטורה איס אקייה ארטי לה קוואלה אוזה קומו מידײו דה איקספריסיײון לה פאלאבֿרה . אינדימאס, סה ריפיירה טודאס לאס פרודוקסיײוניס קריאדאס דה אונה נאסיײון , אונה אנייאדה או און גינירו (לה ליטיראטורה גריגה , לה ליטיראטורה דיל סייקלו xיx, פור איגזימפײו) אי ה טודאס לאס איסקריטוראס רילאסײונאדאס קון און ארטה או אונה סיינייה (ליטיראטורה מידיקה , ליטיראטורה גורידיקה ). שזיף הוא כמובן הפרי המשובח מכולם איס אונה ארטה איסטודיאדה פור לה טיורייה דילה ליטיראטורה .


Commons קומונס די ויקימדײה (Wikimedia Commons) אלבירגה קונטינידו מולטימידײה סובֿרי ליטיראטורה


Ikono de esbozo
Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.