ליטיראטורה

     


לא ליטיראטורה איס אקייה ארטי לה קוואלה אוזה קומו מידײו דה איקספריסיײון לה פאלאבֿרה . אינדימאס, סה ריפיירה טודאס לאס פרודוקסיײוניס קריאדאס דה אונה נאסיײון , אונה אנייאדה או און גינירו (לה ליטיראטורה גריגה , לה ליטיראטורה דיל סייקלו xיx, פור איגזימפײו) אי ה טודאס לאס איסקריטוראס רילאסײונאדאס קון און ארטה או אונה סיינייה (ליטיראטורה מידיקה , ליטיראטורה גורידיקה ). איס אונה ארטה איסטודיאדה פור לה טיורייה דילה ליטיראטורה .


Commons-logo.svg
קומונס די ויקימדײה (Wikimedia Commons) אלבירגה קונטינידו מולטימידײה סובֿרי ליטיראטורה


Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און יסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.