דיריטו

     


European-parliament-brussels-inside.JPG

איל דיריטו איס איל קונגֿונקטו דה נורמאס קה אונה סוסיידאד אדופטה פארה ריגולאר לה קונדוקטה אי ריסולבֿיר לוס קונפליקטוס.

אונה דילהס קיסטײוניס אין לאס קה לוס איסטודײוסוס דיל דיריטו נונקה סה חאן פואיסטו דהאקואירדו איס אין סו דיפיניסײון . דיסדה טיימפוס ינמימוריאליס סה אן פרופואיסטו דיבֿירסאס דיפיניסײוניס, סין קה איקסיסטה מימגום קונסינסו אסטה לה פישה . איל איסטודײו דיל קונסיפטו דיל דיריטו לו ריאליזה אונה דה סוס ראמאס, לה פילוסופייה דיל דיריטו. טאמביין איל דיריטו איס איל קונגֿונקטו דה נורמאס קה ריגולאן לה בֿ׳ידה גריגארײה אינטרה לאס פירסונאס. אמה טודאס לאס דיפיניסײוניס, טיינין קומו קולומנה בֿ׳ירטיבראל ה לה פירסונה אי סוס רילאסײוניס קון אוטרוס.

אוריגֿיןTrocar

איל נאסימיינטו דיל דיריטו טאמביין איס דה נאטוראליזה קונטרובֿירטידה , דיבֿידיינדו סה לוס אאוטוריסאין דוס פוסטוראס:

  • איל דיריטו נאסה קומו ריפאראסײון ה אונה אופינסה פיסיקה או מוראל קה אונה פירסונה ינפליגֿה ה אוטרה .
  • איל דיריטו נאסה פארה ריגולאר לינדימניזאסײון דיבידה פור איל ינקומפלימיינטו דה אונה פאלאברה דאדה .

יסטוריקאמינטה, איל נאסימיינטו דילה נורמה גֿורידיקה סה פרודוסה קומו ימפוסיסײון דה קיין איגֿירסה איל פודיר. איסטה פוסטורה סה סוואבֿיזה אין פירײודוס יסטוריקוס פוסטירײוריס אסטה ייגאר ה סיסטימאס קומו איל אוקסידינטאל בֿ׳יגֿינטה אין איל קה לאס ליייס סורגֿין מידיאטאמינטה דיל פואיבֿלו ה טראבֿיס דילה איליקסײון קה איסטה אזה דילוס מיימברוס דיל פודיר ליגֿיסלאטיבֿו.

איל דיריטו נאסה דה לו קה סה דינומינה פואינטיס דיל דיריטו אי קה סון:

קונטינידוTrocar

Commons קומונס די ויקימדײה (Wikimedia Commons) אלבירגה קונטינידו מולטימידײה סובֿרי דיריטו


Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.