אלבירט איינשטיין

     

sources:Author:Albert Einstein


אלבירט איינשטיין

אלבירט איינשטיין (נאסיו אין אולם, באדין-בורטינבירג, אין אלמאניה איל 14 די מארסו די 1879 - פֿינאדו אין פרינסטון איסטאדֿוס אונידֿוס די אמיריקה ,מואיבֿה גֿירזי איל 5 די אבֿריל די 1955), פוי אל פרימירו אי מאטימאטיקו פֿיסיקו קי פרופוזו לה טיאורײה דילה רילאטיבֿידאד. לה פרימירה בֿירסײון די איסטה טיאורײה, קואלה אינדאגורה קונוסימוס קומו לה טיאורײה איספיסיאלה די לה רילאטיבֿידאד.

ביוגראפֿײהTrocar

אלבירט איינשטיין נאסיו אין אולם, אלמאניה, אין איל סינו די אונה פאמילײה דגֿודײה.Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.