אנסיקלופידײה

קומפינדייו די קונוסימיינטו אומאנו
     


‫אונה אינסיקלופידייה איס און קומפינדייו די קונוסימיינטו אומאנו. איל טירמינו פרוסידה דיל גרייגו enkyklos paedeia, קי סיגניֿפֿיקה "אין און סירקולו די אינסטרוקסייון".


Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.